• 0 producten
Bestellen
Nieuwsbrief
Aanmelden
Inloggen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR)


Als familiebedrijf staan we midden in de samenleving. We voelen ons betrokken en verantwoordelijk voor de wereld om ons heen en toekomstige generaties. Wij houden rekening met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, natuur en maatschappij en zoeken de juiste balans hierin. Dit dragen wij ook uit naar onze medewerkers. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor eigen en elkaars welzijn, veiligheid en gezondheid. We stimuleren daarom waar mogelijk de ontwikkeling van onze medewerkers en relaties. De wettelijke voorschriften en geldende veiligheids-en milieuvoorschriften worden door ons nageleefd.

Verbetering is altijd mogelijk bij het streven naar een duurzame wereld. Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. FOA heeft via Senzer medewerkers in dienst, dit is een organisatie die mensen met een arbeidsbeperking  of langdurig werkelozen aan werk helpt. FOA heeft in het verleden ook jonggehandicapten met arbeidsondersteuning {Wajong} werkzaam gehad en zijn er regelmatig {snuffel} stagiaires.

Milieubeleid FOA Glasvezeltechniek BV

Het milieubeleid is van toepassing op al onze activiteiten en processen. Wij respecteren de geldende milieuvoorschriften en regelgeving. Wat betreft het milieu willen wij ook zorgdragen voor verbetering; dit dragen wij uit doordat we bijvoorbeeld:

  • Verspilling van afval tot een minimum willen beperken. We scheiden papier, plastic en hout en laten het ophalen door inzamelingsbedrijven. Het chemisch afval, zoals lijmresten in spuiten/naalden en batterijen worden als chemisch afval afgevoerd.
  • Onze medewerkers kunnen laten werken in een gezonde omgeving.
  • Energieverbruik verminderd hebben door middel van isolatie van het dak van het gebouw en LED verlichting in de productieruimte en kantoor hebben geplaatst.
  • Papierverbruik verminderd hebben, door het invoeren van digitaal factureren en hiermee hebben we ook het verbruik van toner verminderd; ook willen we alle opdrachten via de mail ontvangen van onze klanten en streven zo naar een papier-arme organisatie.
  • Bij aanschaf van nieuwe apparatuur het energieverbruik meenemen in onze keuze.
  • Alle medewerkers bewust maken van efficiënt omgaan met energie-en waterverbruik.

De registratie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (CSR) hebben wij via Ecovadis geregeld. Jaarlijks wordt  de vooruitgang op het gebied van het milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid/gezondheid gemeten. Via een vragenlijst, die we hebben ingevuld, hebben we inzicht welk proces met welke prioriteit dit aangepakt moet worden.
De milieudoelstellingen worden jaarlijks door ons beoordeeld en bijgesteld.